6. BIOGRAFIJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKANenad Tasić, rođen 25. 4. 1974. godine u Vranju.

Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Stručnu školu „Sveti Sava“- gimnazijski matematički smer završio u Bujanovcu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nišu i stekao stručni naziv diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku. Stručni ispit položio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu-odsek matematika.

Počeo da radi od 1998. do 2001. godine u Stručnoj školi „Sveti Sava“ u Bujanovcu kao realizator nastave matematike i informatike sa punim radnim vremenom. U periodu od 2001. do 2003. godine obavljao funkciju direktora Fonda društvenih delatnosti Opštine Bujanovac. Od 2003. do 2019. godine kao profesor matematike i informatike radio u Stručnoj školi „Sveti Sava“ u Bujanovcu.

Na mesto VD direktora, kasnije direktora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Bujanovcu, stupio na funkciju 30. 8. 2019. godine, koju još uvek obavlja.

Godinu dana bio predsednik Saveta roditelja Osnovne škole „Branko Radičević“ i član opštinskog Saveta roditelja u Bujanovcu, kao i član Školskog odbora u trajanju od četiri godine, SŠ „Sveti Sava“ u Bujanovcu.

Od početka aktivan u organizaciji rada škole, kao član raznih komisija i timova. Radio raspored svih oblika obrazovno-vaspitnog rada u školi (raspored časova redovne, praktične, dopunske, dodatne nastave, kao i raspored rada sekcija).

Poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi sajtova, realizaciji obuka za servisiranje računara, računarskih mreža i naprednijih nivoa velikog broja aplikativnih programa, programskih jezika…

Odgovorno i sa ljubavlju radi svoj posao, da je to tako pokazuju i uspesi učenika na republičkim takmičenjima i prijemnim ispitima.

Objavljeni radovi:

Saradnik u pisanju i rad na grafičkom dizajnu ,,Monografija-pedeset godina stručne škole“ u Bujanovcu.
Autor dve lektorisane skripte predavanja, tema šah: Analiza sportske aktivnosti, Metodika podučavanja šaha, Metodika treninga u šahu, Sportsko pedagoška i trenažna praksa u šahu.

Pored aktivnosti koje je obavljao u školi, veoma je aktivan i van nje:

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, nastavnik i saradnik na Programu stalnog stručnog osposobljavanja kadrova u sportu i rekreaciji, za sticanje sportskog zvanja Sportski operativni trener šaha (od 30. 11. 2017. godine).
Nacionalni šahovski sudija i trener sa Međunarodnom FIDE licencom – World Chess Federation.
Predsednik je Šahovskog saveza Pčinjskog okruga.
Član Upravnog odbora Sudijske organizacije Šahovskog saveza Centralne Srbije.
Glavni i odgovorni urednik medija ,,Pčinjski 017- portal“.
Osnivač i predsednik Upravnog odbora medija ,,SRB-info“.
Predsednik Strukovne asocijacije novinara Srbije…

1.UVOD U PROBLEM ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

2. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.1. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.2. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.3. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.4. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

4. PREDLOG MERA – AKCIONI PLAN: UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

5. ZAKLJUČAK – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

6. BIOGRAFIJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Lični profesionalni portfolio (izvod) – Nenad Tasić

LIČNA PROFESIONALNA FILOZOFIJA

RADNA FILOZOFIJA

Ovim pozivom se bavim zato što volim decu i volim rad sa njima, uživam dok ih gledam kada dođu u prvi razred i pomalo su zbunjeni, a kada završe školovanje odlaze kao naočiti mladi ljudi, puni sebe.

Trudim se da redovno pratim novine vezane za moju profesiju. Informišem se o dešavanjima u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodu za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Povezan sam preko interneta sa raznim grupama prosvetnih radnika i direktora škola i redovno pratim njihove objave, učestvujem u blogovima, posećujem zanimljive stranice.

U svom radu uvek polazim od unapred postavljenih ishoda koje se trudim da prilagodim svakom učeniku, jer se oni međusobno razlikuju, u čemu je velika prednost, ali i obaveza, jer sa decom se ne može postupati kao sa predmetima i prema svima na isti način. Velika je satisfakcija kada rezultate svoga zalaganja čujete u njihovoj komunikaciji, pročitate u nekom njihovom radu ili dobijete smernicu da to možemo reći ili uraditi na drugačiji način.

Nastojim da moj rad i pristup bude zanimljiv, da se ne ponavljam, već da uvek nešto promenim. Tako moji učenici znaju da nikad nećemo krenuti ili završiti kao juče ili pre neki dan. Trudim se da ih osamostalim, da im omogućim da razvijaju svoje potencijale, da prevaziđu svoje strahove, da nadograde sebe, da rešenja pronalaze i nadograđuju u korelaciji sa svakodnevnim životom i svojim iskustvima. Povezivanjem informacija učenici dolaze do novih rezultata. Istrajnim traganjem nalaze odgovore za svoja nejasna pitanja. U radu često primenjujem grupni oblik rada, radionice, debate, rad u paru i osnažujem svoje učenike da se oslanjaju jedni na druge, da traže pomoć ako im je potrebna, ali i da pomognu kada je moguće u skladu sa svojim sposobnostima.

Vreme u kome živimo se mnogo promenilo od vremena kada smo mi bili deca. Roditelji su zauzeti svojim poslovima i borbom za egzistenciju, deca su uglavnom prepuštena dekama i bakama ili sebi samima. Svakojake podatke saznaju na internetu, svašta vide i čuju i upravo u tom mnoštvu informacija oni se otuđuju jedni od drugih i prelaze u neki virtuelni svet koji se poklapa sa njihovim igricama. Smatram da je nastavnik osoba koja treba da pravilno usmeri svoje đake i da im objasni da ne treba da po ceo dan „vise“ ispred kompjutera, već da ga koriste kad treba da saznaju nešto novo ili pročitaju šta je neko drugi rekao ili napisao o istoj temi ili problemu koji i oni imaju.

Redovno čitam, trudim se da budem u toku dešavanja kako bi bila u prilici da ih razumem, ali i da im pomognem ako im je moja pomoć potrebna. Sa nastavnikom učenici sazrevaju, uče se logičkom razmišljanju, odgovornošću i istrajnošću kroz svet brojki i slova, primenom savremenih informacionih tehnologija, a koliki će biti njegov doprinos videće se na kraju kada njegovi učenici završe fakultete i postanu svoji ljudi ili uspešni u bilo kom poslu.

LIČNA PROFESIONALNA ORJENTACIJA

Niko od nas nije radio na isti način prvog dana u školi, odnosno kao početnik, i danas sa višegodišnjim iskustvom iza sebe. U mom slučaju, taj prvi dan u školi bio je pre dvadeset i tri godine i kao počeo sam odmah da radim u svojoj struci, u SŠ ,,Sveti Sava“ iz Bujanovca koju sam i završio pet godina pre toga. Ponosan sam što sada sada radim u školi koju sam završio osmogodišnje školovanje, a to je OŠ „Branko Radičević“.

Tokom studija u Nišu polagali smo mnogo ispita, ali na neke stvari nas nisu pripremili naši profesori. Bilo je teškoća sa popunjavanjem pedagoške dokumentacije, izradom planova rada i neočekivanim situacijama u učionici. Na sreću, iskusnije koleginice su uvek pritekle u pomoć. Imajući to u vidu, uvek vodim računa da mladim kolegama ili studentima na praksi pomognem koliko god mogu.

Naš posao je takav da završetkom fakulteta nismo završili učenje. Učimo i usavršavaćemo se celog života. Učimo od kolega, od dece, sa televizije i interneta. Ne učim zbog bodova koje treba da sakupim kako bi mi produžili licencu, a sakupio sam veliki broj sati usavršavanja u proteklih dvadesetak godina, i više nego što je potrebno. Učim zbog sebe i znanja koje treba da prenesem deci.

Vremenom se moj način rada menjao. Sticanjem iskustva kroz rad sa decom u učionici, saznanjima stečenim na raznim seminarima, ali i samoobrazovanjem, formirala sam način rada u kojem se zna šta je čija uloga u učionici. Kod mene vlada prijatna radna atmosfera, jer čak i kada „ozbiljno“ radimo, kroz sve sadržaje provlačim humor i igru. Kroz taj način rada učenici nisu robovi učenja, već deca koja su zainteresovana da steknu nova znanja.

Nastojim da iskoristim predznanja učenika i da na tome planiram način rada. U početnoj nastavi, sa monografskog metoda prešao sam na kompleksni postupak i ostao pri njemu. Kompleksni postupak potpuno uvažava i prihvata individualne razlike između dece i stepen predznanja, daje mogućnost da svi napreduju sopstvenim tempom, a da zbog toga ne budu kritikovani, već pohvaljeni za svaki napredak u odnosu na nivo znanja kojim su došli u školu.

Generacije dece koja dolaze nisu iste kao na početku moje karijere. To su sada informatička deca. Više ni televizija nije njihova glavna zanimacija, već računari, tableti, pametni telefoni… Preko njih stiču saznanja, a u školi ih pokušavamo zainteresovati zelenom tablom i kredom (kao pre 50 i više godina). To teško ide. Zbog toga nastojim da u svoj rad što više uključim tehnologiju blisku učenicima.

Zbog specifičnih uslova u odeljenju, najčešće koristim frontalni oblik rada. Kako bih ublažio suvoparnost tog oblika rada, na svojim časovima često koristim savremena nastavna sredstva. Kada vreme, odnosno sadržaji nastavnih jedinica to omogućavaju, primenjujem i druge oblike rada – grupni, odnosno timski rad, rad u paru, individualni i individualizovani rad (sa učenicima koji imaju teškoće u napredovanju, odnosno sa nadarenim učenicima).

U radu mi je cilj da deca zavole školu i učenje, a da znanja koja steknu ne zaborave, već primene u različitim životnim situacijama. Cilj mi je da me ne pamte po strogoći, već po osmehu i zajedničkim dogodovštinama u učionici i van nje. Da bih to postigao, učenicima posvećujem dosta vremena u slobodnim aktivnostima i dodatnom radu.

Članovi Stručnog veća matematike i informatike u SŠ ,,Sveti Sava“ iz Bujanovca su moje kolege sa kojima sam radio dvadesetak godina. Učestvovali smo u pripremi učenika za takmičenje iz matematike i informatike.

Neki od zapaženijih uspeha iz matematike i informatike, učenika Stručne škole ,,Sveti Sava” u Bujanovcu su:

  • Ekipno 4. mesto na Republičkom takmičenju iz matematike učenika ekonomskih škola u Somboru 2008. godine;
  • Učenica Ana Ilić – 3. mesto na pomenutom takmičenju;
  • Učenica Nakić Jelena – 4. mesto na pomenutom takmičenju;
  • Treće mesto na Republičkom takmičenju matematičara ekonomskih škola Srbije, maja 2007. godine u Valjevu, osvojila je učenica Anđela Cvetković;
  • Učenik Tabaš Nikola – 2. mesto na republičkom takmičenju iz računarstva i informatike, održanom 2008. godine u Nišu.

Svake godine smo bili aktivni učesnici školskog takmičenja „Misliša“, koje organizuje Matematičko društvo „Arhimedes”.

Grafički dizajn, prikupljanje, obradu materijala i pripremu za štampu uradio sam za Monografiju SŠ ,,Sveti Sava“ u Bujanovcu, 2010. godine. Tu sam naučio osnove lektorisanja i stakao iskustvo vezano za pravilno pisanje tekstova.

Aktivni smo bili dugi niz godina i na popularnoj društvenoj mreži Facebook kao Rekreacija uma gde svi zainteresovani učenici i odrasli mogu rešavati logičke zadatke iz matematike. Pošaljite nam zahtev i rekreirajte svoj um sa nama. Ideja je nastala zajedno sa mojim profesorom matematike u srednjoj školi i dugogodišnjim kolegom Đurić Žarkom. Oglasnu tablu i kutiju za rešenja zadataka zamenili smo Fejsbuk profilom. Učenicima je svakog petka postavljan na FB profilu po jedan logički zadatak, koji se može rešiti bez upotrebe promenljivih. Mada smo bilo koje tačno rešenje sa ispravnim postupkom priznali. Učenici su slali rešenja preko poruke na FB profili preko poruke, a ne kao objavu. U ponedeljak smo istakli rešenje zadatka i imena samo onih učenika koji su tačno rešili zadatak. Mogli su zadatke rešavati u krugu porodice, drušvu…

Davali smo zadatke različitih nivoa složenosti. Analizirali smo celokupnu realizaciju kratkoročno i dugoročno. Bilo je zanimljivih zapažanja. Pobednici kviza, odnosno učenici sa najviše tačno rešenih zadataka, u okviru matematičke sekcije na Facebook profilu Rekreacija uma iz Matematike na kraju školske godine su nagrađivani specijalnim diplomama koje je škola izradila specijano za kvizi knjigama u kancelariji direktora škole. Informisali smo javnost o pobednicima medijskim putem i preko društvenih mreža.


Učestvovao sam u realizaciji većeg broja projekata obuke za rad na računaru, od 2003. do 2010. godine, Bujanovac, Vranje i Preševo. Držao sam obuke svih mogućih korisničkih računarskih programa, od jednostavijih do najsloženijih iz svih oblasti primene. Preko Nacionalne službe za zapošljavanje u Vranju držao sam kurseve za servisera PC računara i mreže. Bavim se izradom i održavanjem sajtova u različitim programima i na većem broju platformi.

Spremao sam, uglavnom uspešno, srednjoškolce za polaganje svih prijemnih iz matematike na Fakultetima u Srbiji. Takođe i studente za polaganje ispita na različitim fakultetima iz matematike i informatike. Pripremao sam sina u osnovnoj školi za takmičenja iz matematike, informatike i fizike. Naučio sam kako da prilagodim način rešavanja zadataka osnovnoškolskom uzrastu. To je ono što mi je nedostajalo da budem što komletniji nastavnik-praktičar sa velikom rutinom i iskustvom.

ŠAH KAO VIŠE OD HOBIJA

Kao predsednik Šahovskog kluba ,,Jug“ iz Bujanovca 2016.-2017. godine, klub se plasirao u viši rang, gde se takmičio nekoliko godina, odnosno u profesionalnoj i rejtingovanoj kod FIDE ligi Centralne Srbije-grupa ,,Jug“ i postizao odlične rezultate.

Predsednik sam Šahovskog saveza Pčinjskog okruga sam od 2017. godine i Nacionalni šahovski sudija i trener sa FIDE licencom. Posedujem šahovsku kategoriju Majstorski kandidat i profesionalni sam igrač sa Međunarodnim Fide rejtingom. Organizovao sam i sudio veliki broj domaćih i međunarodnih turnira, liga i takmičenja.

Od 2017. godine radim kao realizator nastave, specifični sadržaji- šah: Odluka br. 04-1938 od 04.12. 2017. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu. Napisao sam dve lektorisane skripte predavanja, tema šah: Analiza sportske aktivnosti, Metodika podučavanja šaha, Metodika treninga u šahu, Sportsko pedagoška i trenažna praksa u šahu, 2017. godine.

Kao trener škole šaha Šahovskog kluba ,,JUG“ iz Bujanovca i trener škole šaha Šahovskog saveza Pčinjskog okruga, polaznici su osvojali duži niz godina više prvih mesta na okružnim pojedinačnim i ekipnim takmičenjima, više prvih, drugih i trećih mesta na republičkim takmičenjima ciklusa takmičenja preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, više prvih, drugih i trećih mesta na Kadetskim prvenstvima Šahovskog saveza Centralne Srbije i Šahovskog saveza Srbije i domaćim turnirima i ligama Šahovskog saveza Centralne Srbije. Takođe sam dugogodišnji član Upravnog odbora Sudijske organizacije Šahovskog saveza Centralne Srbije.

NOVINARSVO KROZ NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Prvo moje ozbiljnije angažovanje u novinarstvu je kao Novinar – saradnik u PD RADIO EMA iz Bujanovca, gde sam uređivao emisije o informacionim tehnologijama, od 2016.-2019. godine. Angažovanjem u šahu naučio sve što je potrebno vezano za dokumentaciju kod Agencije za privredne registre. Izrada i održavanje sajtova je takođe nešto čime se bavim desetak godina. Sa saradnicima smo osnovali Udruženje građana Pčinjski 017-Portal čiji sam predsednik i zakonski zastupnik, a zatim smo podneli dokumentaciju za upis medija u Registar medija APR-a.

Glavni i odgovorni urednik sam internet portala www.pcinjski017portal.rs. od 18. 3. 2019. godine i posedujem važeću međunarodnu novinarsku legitimaciju. Od 28. 7. 2020. osnivač sam i predsednik UO portala www.srbinfo.rs.

Aktuelni sam predsednik STRUKOVNE ASOCIJECIJE NOVINARA SRBIJE od 24.12. 2020. godine.

ISKUSTVO U RUKOVOĐENJU

U toku svoje poslovne karijere bio sam radno angažovan kao Direktor fonda društvenih delatnosti opštine Bujanovac. Neke od nadležnosti, koje su pripadale ovom resoru su obrazovanje, sport i informisanje na teritoriji Opštine Bujanovac. Period vršenja ove funkcije je bio od 7. 6. 2001. godine do 10. 1. 2003. godine.

ORGANIZACIJA RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,BRANKO RADIČEVIĆ“ U BUJANOVCU

Osnovna škola „Branko Radičević“ se razvija u pravcu povećanja broja nastavnika sa većim kompetencijama i nabavke opreme za kvalitetno izvođenje nastave. Uporedo sa razvojem kadrovskog potencijala i nabavkom opreme, učesnik je domaćih i međunarodnih projekata.

Da bi se osigurala uspešnost u projektnim aplikacijama u narednom periodu, smatram da je neophodno uraditi strategiju razvoja škole u narednom periodu, sa ciljem da škola bude nezaobilazan partner svim bitnim akterima u lokalnoj zajednici. Strategija bi dala okvir i pravce za dalje jačanje kompetencija nastavnika, nastave zasnovana na interaktivnim principima i drugim savremenim metodama, škola sa kreativnim stručnim kadrom koji se i dalje usavršava, školu koja je otvorena za svu decu i pruža deci jednaka prava i mogućnosti obrazovanja, školu koja uvažava mišljenja učenika i podržava kreativnost i maštovitost, školu koja je otvorena za nove ideje i predloge i radi na stalnom poboljšanju poverenja i poštovanja.

ORGANIZACIJA RADA SA UČENICIMA

Što se tiče obrazovnog –vaspitnog procesa, potrebno je permanentno stvarati uslove za unapređivanje nastave i učenja u skladu sa obrazovnim i drugim potrebama učenika. Podsticanje atmosfere učenja u kojoj učenici postavljaju sopstvene ciljeve i prate svoj napredak, razvijajući vlastite veštine učenja treba da postanu centralne stvari u procesu sticanja znanja i lične samoprocene. Da učenici učestvuju u demokratskim procesima donošenja odluka je ključna stvar za stvaranje uslova za razvoj socijalnih veština, funkcionalnih znanja i zdravih stilova života.

Težiti na što masovnijem uključivanju učenika u razne projekte, sekcije, sportske, likovne i druge radionice je uslov da škola bude zdrava sredina i bezbedno okruženje za sve učenike. Praćenje uspeha učenika i njihovo promovisanje motivisaće i ostale učenike a osiguraće bolju reputaciju škole. Rad na poboljšanju kvaliteta nastave za svu decu, posebno za učenike romske nacionalnosti jer je većina učenika romske nacionalnosti u školi uz sprovođenje plana podrške za učenike iz osetljivih grupa sa planom individualizacije nastave.

RAD SA ZAPOSLENIMA

Nove uloge direktora škole zahtevaju da on stvara dobru školsku klimu u kojoj nastavnici daju podršku jedni drugima, da podržava radnu atmosferu koju karakteriše tolerancija, saradnja, posvećenost poslu. Smatram, da svojom posvećenošću poslu dajem dobar primer zaposlenima da kroz profesionalnu saradnju i timski rad razvija se poverenje, dele se odgovornosti i koriste svi kapaciteti zaposlenih za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa i ukupnog učinka. Direktor treba da prepozna kvalitet rada zaposlenih i koristi različite oblike nagrađivanja, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

SARADNJA SA RODITELJIMA

Jačanje saradnje sa roditeljima je jedan od prioritetnih ciljeva škole. Partnerstvo sa roditeljima doprinosi aktivnom uključivanju roditelja u rad i razvoj deteta. Redovno obaveštavanje roditelja o uspehu i njihovo uključivanje u planiranje nastavnog procesa, motiviše roditelje da sarađuju sa nastavnicima i zajedno planiraju uspeh svog deteta. Organizovanje različitih manifestacija za roditelje i uključivanje roditelja u školske projekte i Dan otvorenih vrata pruža mogućnost da roditelji bolje upoznaju funkcionisanje škole, rad timova u školi, mogućnosti participacije u interesu dece i škole.

SARADNJA SA OSNIVAČEM I LOKALNOM ZAJEDNICOM

Održavanje konstruktivnih odnosa sa predstavnicima Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi zadovoljenja svih potreba ustanove i uspešna saradnja sa lokalnom zajednicom kako bi joj omogućili da nastavi sa pružanjem podrške školi i da je podržava i dalje u svim aspektima razvoja. Nastavak razvijanja odnosa sa strateškim partnerima u lokalnoj zajednici čime što će omogućiti da škola bude resurs zajednice.

SARADNJA SA ŠIROM ZAJEDNICOM

Nastavak saradnje i razvijanje profesionalne odnose sa različitim obrazovnim i drugim institucijama na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, kao i podsticanje učešća škole u domaćim i međunarodnim projektima, stručnim posetama i razmenama mišljenja i iskustava ličnim učešćem u radu školskih timova doprineće osnaživanju škole u svakom pogledu.

SARADNJA SA SINDIKATOM

Omogućavanje da reprezentativni sindikati u školi nastave da radi u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, i ostvaruje korektnu i transparentnu saradnju veoma je bitno za ostvarivanje prava svih zaposlenih.

OBEZBEĐIVANJE NAPRETKA USTANOVE

Svestan sam, da je za sveukupnu realizaciju i postizanje dobrih rezultata najodgovorniji direktor. Moja uloga kao direktora biće usmerena da vodim školu smerom stalne transformacije i inovacije prema kvalitetu i u skladu sa standardima. To zahteva veštinu analize i evaluacije urađenog do sada i planiranje koje rešava probleme i obezbeđuje potreban kvalitet obrazovanja. Inoviranje ciljeva, programa, kvalitetna priprema nastavnika, primena efikasne tehnologije (povoljni prostorni, materijalno-tehnički i socijalni nivo škole), uspostavljanje mehanizama za procenu i usavršavanje kvaliteta nastavnog procesa i upravljanja školom su neophodan uslov za postizanje kvaliteta u obrazovanju i obezbeđivanju napretka ustanove.

Veoma je bitan nastavak aktivnosti koje su dale pozitivne rezultate. Istovremeno bih radio na otklanjanju nedostataka koji su se ukazali u dosadašnjem radu škole, a sve u skladu sa zakonskom regulativom. Češće uključivanje u projekte koji se raspisuju takođe doprinose poboljšanju i kvalitetu osnovne delatnosti škole, a imperativ je kompletno renoviranje škole. Škola je otvorena za sve, a obrazovanje dostupno svima.

POSAO DIREKTORA ŠKOLE

Posao direktora je vrlo komplikovan i kompleksan. Direktor danas ima previše obaveza i odgovornosti. Česte promene zakona u obrazovanju, naročito poslednjih godina, kao i donošenje novih pravilnika, povećavaju administrativne poslove i vođenje korektne dokumentacije. Sa druge strane, svest da od vas zavisi funkcionisanje jedne tako važne institucije nameće obavezu da morate ići u korak sa vremenom, obezbediti deci najbolja ili savremena nastavna sredstva, pokazati da uz određenu umešnost ponekad i nemoguće postaje moguće, a sve to da bi učenici imali bolje uslove za rad i iz ove škole izašli zadovoljniji i spremniji za novi nivo učenja. Jedna od bitnih veština u rukovođenju školom je ekonomisanje vremenom, kao u šahu.

Potrebno je da škola bude ispred svih ličnih interesa. Direktor mora na neki način i svoju porodicu da zapostavi, ne bukvalno, ali da često svoje slobodno vreme provodi na poslu, da je u stalnom kontaktu sa svim zaposlenima i da svakog trenutka zna šta se dešava u školi i koje su potrebe škole. Takođe, mora da se trudi da svaki dan bude drugačiji i interesantniji. Mora da obezbedi dovoljno novca da bi škola bila lepša i opremljenija, da te promene motivišu vas, da uvek budete bolji nego prethodnog dana. Da bi direktor bio uspešan, pre svega mora biti dobar domaćin, kao u svojoj kući.

Najbitnija je pozitivna atmosfera u radu, znanje, autoritet i prikladan izgled. Kada razgovaram sa nastavnicima, stalno govorim da kada uđu u školu ne smeju biti namrgođeni i da sve probleme koje imaju ostave ispred vrata škole, kako se oni ne bi reflektovali na rad u odeljenju sa učenicima. Potrebno je da budu pozitivni i vedrog duha i da to bude svakodnevni način rada u učionici.

Trudim se da ne zapostavim porodicu zbog posla kojim se bavim. Ipak, većinu vremena posvećujem školi i to ne predstavlja problem ni porodici ni meni. Lično mislim da direktori moraju da budu u školi i da budu posvećeni poslu. Svoje slobodno vreme u nekim večernjim satima koristim za rad na računaru, tražeći nešto što je interesantno za školu, neke informacije koje je potrebno da imam unapred. Igram šah i bavim se novinarstvom kada za to imam vremena, to su trenuci koji me posebno opuštaju.

ŠKOLA KAO MOJ IZBOR

Odrastao sam u porodici prosvetnih radnika. Moj prvi kontakt sa svetom proistekao je upravo iz škole, za koju sam vezan celog života. Od svojih roditelja sam naučio šta znači biti prosvetni radnik, kako uputiti u život mlade, kako od svakog deteta iskoristiti ono najbolje, kako uspostaviti suživot sa svojom okolinom i raditi za dobrobit zajednice i svog naroda.

Osnovnu školu „Branko Radičević“ u Bujanovcu sam završio sam 1988. godine kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Iz srednje škole „Sveti Sava“ sam takođe izašao sa najvećim priznanjem, diplomom „Vuk Karadžić“. Studije sam završio sa dvadeset četiri godine života.

Rad u školi je jako human i to je nešto što je mene pre svega učinilo boljim čovekom i naučilo da budem stalno pozitivan prema svemu što me trenutno okružuje i okupira.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *