Tema: Pričaj mi o svom kraju – Bogdan Matić

Bujanovac, to je moje srce! Svako mesto je jedinstveno, i posebno na svoj način. Mi smo…

ZNAČAJ INDIVIDUALIZOVANE NASTAVE

Ubrzani razvoj nauke, tehnike i tehnologije zahteva permanentno stručno usavršavanje nastavnika u oblasti svoje naučne discipline,…

Ne damo svoje!

Oduvek ovaj narod gleda u svoje dvorište, u svoj koren, u svoje poreklo, u svoju kuću…

6. BIOGRAFIJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Nenad Tasić, rođen 25. 4. 1974. godine u Vranju. Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Stručnu školu…

5. ZAKLJUČAK – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Naše društvo se nalazi u tranziciji, što za porodicu predstavlja otežavajuću okolnost, jer ona treba da…

4. PREDLOG MERA – AKCIONI PLAN: UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Na osnovu dobijenih podataka i njihove analize sačinili smo Akcioni plan. Autor: Nenad Tasić 1.UVOD U…

3.4. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Anketa je sadržala i pitanja otvorenog tipa i sledi njihova analiza. Na prvo pitanje, kako ocenjuju…

3.3. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Mišljenja roditelja o poboljšanju saradnje između porodice i škole Četvrtim zadatkom našeg istraživanja želeli smo da…