MIRE ĐILJA, MIRE SUNE – MOJE PESME, MOJI SNOVIĐilji: „Ano tharune dakikja“ (Šeha) Ano iranipe: „Zasenjeni trenuci (Šeha) pečatimi ani štarto pustik điljengir: „Đilja atar miro ternipe“ Ano iranipe: „Pesme moje mladosti“ 2012. berš.

Kotar autori: Seljajdin Salijesor ki romani thaj gađikani čhib.

-THARUNE DAKIKJA (ŠEHA)
1.
Ano amare jačha perela
Tharuno dakiko, othe uzo tikno 
Drumo, đi to čher tikno terdiljan 
Sine, sar majšuži kukla anglo mande.

To muj mancara na phrađan,
Kotar mo kamipe lađandiljan, na 
Džandžan so mo vilo sar jag thardžan.
Na džanava kozom šaj to vilo

Te hačarima, ama kotar 
Odija dakika, amare vilja sine
Korkoripaja pačarde, trušalo palo 
Te gudlje vošta ani dakika

Bahtalipasir amare vilja sine 
Phanlje, kamljum te vošta te bala
Te jačha te čuminav hem mo vilo
Ani akija šukh rath te mačarav.

Ano te brekha te phaka te
Tačarav,mo vilo bi čhinavde 
Salde tuče te dav,tinandžan 
anglo mande sar o dengo čhindo

Thare, bi čaljarde agoripasoro
Ano tiro vilo na sine trajibe,tu 
Teg ani mi angalja atmakir peljan
Thaj majšuže sune amoreser sunardžan. 
2.
Lalorikane thaj bi asando asaba 
Dindžanma, samči kana me vilestara 
O sune thaj kamipe mangljan,
Trajindžan to muj mancara na phradžan.

Sose kotar te sune thaj žalovipe,
Anglo mande ladžandiljan?
Palo amaro ulavdipe mi godi sine
Salde tute, đi tu šaj gudlje sune

Sunardžan, ama džan so palo
Tute žaloinava thaj mangava 
Tuth sa disostar po buter hem
Čače lji mo vilo miri jekhutnije

Šeherezado ano to kamipe garavdilo.
Akana tu šaj te trajine, jase te ladža.
Ano mande o imizi pana barjola, či 
To vilo to kamipe, salde mae perela.

Šaj te haljove manglije, savej 
Tane phare o dukha kana o vilo 
Dajekhe mangela hem kana 
O dukhavdo vilo kotar kamipe

Našti našela, đi to vilo 
Kamipase amanela, sose teg 
Ani dukhavdi atma phari,
Phari,bi agorikani dukh phađola.
hačarava-osećam
tinanava-drhtim 
atma-duša


Pesma:“Ano tharune dakikja (Šeha)“

U prevodu:“Zasenjeni trenuci (Šeha)“ Objavljena je u četvrtoj zbirci pesama: „Džilja atar miro ternipe“

U prepevu:“Pesme moje mladosti“ 2012. godine

Od autora: Seljajdin – Salijesor na romskom i srpskom jeziku.

ZASENJENI TRENUCI (ŠEHA)
1.
U očima našim pada zasenjeni 
Trenutak tu kraj stazice tvoje
I malenog kutka stajala si
Predamnom ko prekrasna lutka,

Srca su nam nemirno kucala, jer je 
Bio trenutak zasenjenog trenutka…
Neznam koliko može tvoje srce da 
Me shvati, ali od tog trenutka draga

Srce moje prestalo je kucati
Stajala si tu u obasjanoj noči
Jer od tog trenutka naša 
Ljubav bila je u našoj moći.

Želeo sam tvoje usne tvoju
Kosu tvoje oči da ljubim i da
Opijem svoje srce u ovoj divnoj
Prekrasnoj noči na grudima tvojim

Da ogrejem tvoja krila da 
Tonem kao u gnezdu ptica 
I moje srce samo tebe da ima.
Drhtala si predamnom, ko prekrasna

Čigra, željna tople neizmerne
Ljubavi u tvom srcu nije bilo mira.
Tad si mi u zagrljaj duši pala i 
Najlepše snove u životu tvom snila.
2.
Nemo si me pogledala,
I nesmejani osmeh si mi
Dala kao da si sa mog srca
Snove, čežnju i ljubav htela.

Ćutala si i ništa nisi rekla,
Jer si se od tvojih snova
I čežnje, predamnom stidela.
Posle našeg rastanka, celu noč

Sam o tebi mislio, a ti si
Možda slatke snove snila,
Ali znaj da za tobom čežnem
I volim te mila i da li se moje srce

U tvoju ljubav, jedina Šeherezado
Sakrila, a sad ćeš možda ćutati,
Il ćeš se možda stideti u meni još
Živi nada da tvoje srce i tvoja ljubav

Samo meni pripada.
Možda ćeš shvatiti draga,
Kakve su teške boli kad nekog
Srce želi i kad bolno srce

Ne može da odoli, ono 
Tvoje srce za ljubav moli,
Jer tada u bolnoj duši teška,
Teška, neimerna bol se ruši.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *