Neke od novina koje nam propisuje novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Narodna skupština, 28. aprila, na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu, posle 18 godina, usvojila novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji u sistem zaštite prava radnika uvodi niz novina i koji je u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima.

Uvođenjem novih mera i obaveza za poslodavce, novi zakon unaprediće postojeći sistem bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Neke od novina koje usvojeni zakon donosi jesu veća zaštita zdravlja zaposlenih propisivanjem obaveze poslodavca da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a troškovi lekarskih pregleda padaju na teret poslodavca.

Zatim, periodične obuke za bezbedan i zdrav rad zaposlenog, koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, kao i rukovodilaca, najkasnije u roku od jedne godine od dana prethodne obuke.

Takođe, nove zakonske mere propisuju uređivanje preventivnih mera za visokorizične poslove propisivanjem obaveze poslodavcu da utvrdi način za izdavanje dozvole za rad koju je dužan da obezbedi prilikom izvođenja radova na visini, u dubini, u prostoru sa potencijalno eksplozivnim atmosferama, itd.

Podizanje nivoa kompetencije stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, kao i licenciranje svih fizičkih lica koji obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu jedna je od značajnijih mera novog zakona. Kako bi se obezbedila efikasnija primena Zakona menja se način vršenja nadzora kako bi se ujednačilo postupanje inspektora rada i povećanje ovlašćenja inspekcije kada je u pitanju delatnost građevinarstva.

Značajna novina je i propisivanje obaveza inspektora rada da zabrani rad na gradilištu kada utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog. Zabrana rada izriče se investitoru za celo gradilište i traje dok traju okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog, a najmanje 3, odnosno 15 ili 30 dana u zavisnosti koliko puta su utvrđene okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu, kada utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Novim zakonom pooštrena je kaznena politika, odnosno maksimalne novčane kazne su udvostručene i propisana su 73 različita prekršaja zbog povreda zakona.

Bolja zakonska rešenja obezbediće stvaranje uslova za bezbedniju i zdraviju radnu sredinu koja omogućava zaposlenima da produktivno rade do odlaska u penziju, doprineće povećanju produktivnosti na radnom mestu, podstaći ekonomski rast, zapošljavanje i poboljšanje funkcionisanja tržišta rada, navodi se u saopštenju.

Pored pomenutog Zakona, Narodna skupština izglasala još i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Takođe, izglasan je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *