Ostalo јoš dva dana za podnošenje prijava za sufinansiranje mera energetske sanacije

Rok za podnošenje prijava za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode – ističe 10. avgusta.

Predmet sufinansiranja obuhvata zamenu spoljnih prozora i vrata na porodičnim kućama i stanovima, nabavku i instalaciju kotlova na biomasu, zamenu postojeće ili ugradnju nove cevne mreže, nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, i nabavku i ugradnju solarnih kolektora. Za realizaciju ovog projekta Grad Vranja i Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti izdvajaju 17.353.600,00 dinara, navedeno je na sajtu Grada Vranja.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru br. 1 Gradske uprave grada Vranja, u Uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu: Gradska uprava grada Vranja, ul. Kralja Milana br.1, 17500 Vranje.

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovani se mogu obratiti na kontakt telefon 017/402-381 i preko e-maila: energetskasanacija@vranje.org.rs —> Javni poziv: https://vranje.rs/vest.php?id=19918&oblast=vesti

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *