Savet za obrazovanje OO SNS Bujanovac: O značaju formiranja OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA

Foto: Pčinjski 017 – PORTAL

BUJANOVAC, 16. jul 2019. (PČINJSKI 017 – PORTAL) – U okviru stranačkih aktivnosti razgovora sa građanima, rukovodstvo Saveta za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Bujanovcu, govori o značaju formiranja opštinskog saveta roditelja i partnerstvu lokalne samouprave, roditelja  i nastavnika  Opštine Bujanovac u cilju interesa dece.

ZAŠTO NIJE FORMIRAN SAVET RODITELJA OPŠTINE BUJANOVAC?

“U skladu sa novim zakonskim odredbama,  Opština Bujanovac je bila u obavezi da formira Opštinski savet roditelja za školsku 2018/19. godinu koji čine roditelji iz svih škola sa teritorije naše opštine, kao i predstavnici predškolske ustanove „Naša Radost“.

Prvu konstitutivnu sednicu otvorio je koordinator Saveta roditelja, koji je ujedno i predsednik Aktiva direktora svih škola na teritoriji Opštine Bujanovac, septembra meseca prošle godine. Predloženi su kandidati za predsednika Opštinski savet roditelja. Ubzo nakon predloga, za koji se nije glasalo,  sednica je završena. Od tada do današnjeg dana Opština Bujanovac nije sazivala sednice opštinskog saveta roditelja za školsku 2018/19. godinu.

Foto: Pčinjski 017 – PORTAL

Novine koje predviđa član 121. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, gde je najvažnija uvođenje novog organa – Opštinski savet roditelja, koji čine predstavnici Saveta roditelja svih obrazovnih ustanova sa područja opštine.

Predstavnici saveta biraju se svake školske godine, a opštinski Savet roditelja daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređenje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini. Savet učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, sprečavanja socijalne isključenosti dece iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine, pruža podršku školskim savetima roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti itd. 

Opštinski Savet roditelja: Partner lokalne samouprave, škola i nastavnika!

Preko saveta postoji mogućnost da se menja  svest svih učesnika u obrazovno vaspitnom procesu  u cilju interesa dece.

Predviđeno je da budu formirani opštinski saveti roditelja i da tako udruženi i umreženi, roditelji lakše prevazilaze probleme sa kojima se suočavaju tokom školovanja svoje dece. Ljudi koji bi bili uključeni u opštinski savet roditelja svojom inicijativom mogli su pokrenuti niz korisnih akcija.

Značaj udruživanja roditelja je višestruk. Opštinski savet roditelja služi i za umrežavanje institucija i razmenu iskustava. Kada savet roditelja kaže npr.  da bi neka Ustanova mogla da funkcioniše bolje, onda se to njima prenese, za problem sazna, svi se malo poprave i stvari se slože.

Veoma bitna stvar je lakša dostupnost organa lokalne samouprave. Roditelji bi preko Saveta roditelja imali bolju komunikaciju sa Organima lokalne samouprave.

Svi mi imamo isti cilj, a to je obrazovanje i vaspitanje dece. Kako mi  danas brinemo o deci tako će i oni sutra brinuti o drugima.

Moramo zajedno da radimo na iskorenjivanju zabluda da roditelji  i nastavnici nisu zainteresovani, da nastavnici ne žele da se posvete deci zato što imaju male plate, itd. Dajte da radimo šta može da se radi. Nastavnici imaju svoje zadatke sa gledišta obrazovnog plana. Roditelji su tu da im to olakšaju. Oni su partneri. Ista su strana novčića i ne mogu jedni bez drugih.

Ako se pravi neka dramska prezentacija, hajde da i roditelji učestvuju. Kako? Pa tako što će neko nabaviti kostime. Pa onda, na primer, organizacija maturskih proslava gde roditelji mogu da dežuraju. Da li je nekog nažuljala cipela, da li se nekom pocepala čarapa, evo mama je donela baletanke, nema problema… Roditelji mogu da brinu o tim sitnicama i tako puštaju nastavnike da se opuste sa svojom decom koju su vodili tolike godine. Sa druge strane,  roditelji se tako i druže“, navodi se u saopštenju Saveta za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj.

Piše: Ivica Pešić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *