Uskoro sprovođenje trećeg kruga programa „Moja prva plata“

Povodom Međunarodnog dana mladih, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ističe da je kontinuirana podrška mladima i unapređenje njihovog položaja na tržištu rada jedan od prioriteta rada Ministarstva.

U prethodnom periodu zabeležen je trend smanjenja učešća mladih na evidenciji nezaposlenih, a Ministarstvo će nastaviti da pruža podršku mladima, kroz mere koje imaju za cilj jačanje motivacije za aktivno traženje posla i pripremu za tržište rada, kao i mere stručnog osposobljavanja i zapošljavanja.

Unapređenje položaja mladih na tržištu rada predstavlja jedan od ključnih ciljeva Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, a u skladu sa tim strateškim dokumentom predviđene su i različite mere aktivne politike zapošljavanja.

U prvoj polovini ove godine merama aktivne politike zapošljavanja obuhvaćeno je oko 22.000 mladih osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, od kojih je 4.000 koristilo direktnu finansijsku podršku.

Velika podrška države uključivanju mladih na tržište rada ogledala se i u realizaciji programa „Moja prva plata“, koji je sproveden u dva ciklusa, u 2020. i u 2021. godini, a koji je u Briselu dobio međunarodno priznanje. U toku prva dva ciklusa ovog programa bilo je uključeno oko 18.000 mladih.

Imajući u vidu odlične rezultate u realizaciji ovog programa, budući da je nakon prvog ciklusa više od 42,2% korisnika ovog programa zaposleno i da se očekuje da najmanje 50% korisnika bude zaposleno posle završetka drugog kruga.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ističe da su u toku završne pripreme za sprovođenje trećeg kruga programa „Moja prva plata“.

U cilju unapređenja položaja mladih na tržištu rada, Republika Srbija je počela i rad na uvođenju programa Garancije za mlade, koji podrazumeva da mladi dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja, praksu ili učenje kroz rad u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja.

Vlada Republike Srbije osnovala je Koordinaciono telo za izradu i praćenje sprovođenja Plana implementacije Garancije za mlade, a u toku je rad na pripremi Nacrta plana implementacije ovog programa.

Izjavu ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darije Kisić povodom Međunarodnog dana mladih možete preuzeti na sajtu www.infobiro.tv

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *