Vlada preporučila EPS-u obračunavanje popusta za domaćinstva

Vlada Republike Srbije preporučila je na današnjoj sednici Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ Beograd da kupcima iz kategorije „domaćinstvo“ obračuna popust na zaduženje za električnu energiju i time umanji račune, počev od računa za oktobar 2022. godine, zaključno sa računom za mart 2023. godine.

Pravo na popust od 15 odsto imaće domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije za pet do 20 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine, dok će domaćinstva koja smanje potrošnju za 20 do 30 odsto imati pravo na popust od 20 odsto na račun za električnu energiju.

Najveći popust, od 30 odsto imaće domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije preko 30 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Na ovaj način će građani koji sopstvenom štednjom umanje iznos računa za električnu energiju dobiti dodatni popust na taj račun, u procentima prema navedenoj formuli.

Na ovaj način država će stimulisati domaćinstva da umanje potrošnju električne energije, što će pomoći smanjenju troškova Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i stabilazaciji snabdevanja, a usled globalnog poremećaja na tržištu električne energije i naglog skoka cene.

Vlada je usvojila i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022–2023. godine, sa ciljem zaštite osnovnih ljudskih prava i unapređenje populacione politike.

Ovim dokumentom obuhvaćeni su i posebni ciljevi, poput unapređenja pravnog i institucionalnog okvira za dalji razvoj učešća i većeg uključivanja civilnog sektora u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti, omogućavanja transparentnog finansiranja i održivosti, kao i unapređenja normativnog okvira u oblasti socijalne zaštite usklađenog sa međunarodnim standardima.

U procesu izrade Akcionog plana učestvovali su predstavnici udruženja i drugih organizacija civilnog društva, državnih, pokrajinskih i organa lokalnih samouprava, privrednih subjekata, kao i naučnoistraživačke i strukovne orranizacije.

Vlada je, na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usvojila zaključak kojim se predviđa da se studentima koji su upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *