BEOGRAD BLIŽI JUGU

Od 1. januara 2020. godine počela je primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju…