Pojačana kontrola korišćenja sigurnosnih pojaseva

Pripadnici saobraćajne policije će sprovesti kampanju usmerenu na podizanju svesti o važnosti korišćenja sigurnosnog pojasa u…