Prevencija digitalnog nasilja

Za prevenciju digitalnog nasilja od izuzetnog značaja je razvijati kod učenika i nastavnika, ali i roditelja…

Opasnosti na društvenim mrežama

Nasilje na društvenim mrežama je problem, koji je sve prisutniji u našim životima i o kome…

Digitalno nasilje

Želimo da istražimo da li pored mnogobrojnih prednosti korišćenja interneta i digitalne tehnoligije, neadekvatana upotreba istih…