Posledice digitalnog nasilja na žrtve i šta učiniti

Digitalno nasilje može biti jednako traumatično kao i vidljiviji oblici nasilja, kao što su prozivanje i…

Zaštita dece i mladih na društvenim mrežama

Deca provode više vremena na mreži nego ikada ranije. Svakih pola sekunde, dete na svetu prvi…

Tihe pretnje digitalnog doba

U doba kada su naši životi neodvojivi od ekrana, učimo na teži način da nije svaki…

Kako izbeći elektronsko nasilje

Svaki put kada se ulogujemo, unosimo deo sebe u digitalni svet. Svoje misli, osećanja, pa čak…

Zlo društvenih mreža

Nasilje i uvrede nisu ništa novo, ali brzi rast društvenih mreža u poslednjih nekoliko godina samo…

Upoznatost dece, nastavnika i roditelja sa digitalnim nasiljem

Dok čitate ovaj tekst, negde tamo, neko dete doživljava nelagodnost zbog poruke koju je upravo primilo…

Oblici i sredstva digitalnog nasilja

Širenjem interneta, mobilnih telefona i Vi-Fi povezanih uređaja, deca i mladi ljudi mogu da pristupe raznim…

Sajber maltretiranje nastavnika na društvenim medijima

Nastavnici mogu biti potencijalne žrtve maltretiranja putem interneta, posebno na meti njihovih učenika na svojim radnim…