Pričaj mi o svom kraju – Anastasija Janjić

Bujanovac za mene predstavlja najlepši grad, mali grad sa malo ljudi, ali topao i sa dušom.…

Pričaj mi o svom kraju – Anđela Dukadinović

Bujanovac – iz same kovanice reči mogli biste da zaključite da je to mesto u kom…

Tema: Pričaj mi o svom kraju – Luka Milosavljević

Svaki grad, svaka opština ima nešto svoje, nešto što ljudi koji su tu odrasli osećaju. Noge…

Tema: Pričaj mi o svom kraju – Bogdan Matić

Bujanovac, to je moje srce! Svako mesto je jedinstveno, i posebno na svoj način. Mi smo…

ZNAČAJ INDIVIDUALIZOVANE NASTAVE

Ubrzani razvoj nauke, tehnike i tehnologije zahteva permanentno stručno usavršavanje nastavnika u oblasti svoje naučne discipline,…

Ne damo svoje!

Oduvek ovaj narod gleda u svoje dvorište, u svoj koren, u svoje poreklo, u svoju kuću…

6. BIOGRAFIJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Nenad Tasić, rođen 25. 4. 1974. godine u Vranju. Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Stručnu školu…

5. ZAKLJUČAK – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Naše društvo se nalazi u tranziciji, što za porodicu predstavlja otežavajuću okolnost, jer ona treba da…