Izrada sajtova i web aplikacija

Vršenje korekcija na postojećim sajtovima i aplikacijama.   – planiranje (dogovor)– izrada (od običnih prezentacija pa do detaljnih internet…