ZAVIČAJNI MUZEJ ili “TURSKA KULA” – simbol ropstva, sada čuva kulturno blago

Na mestu na kome se nalazi današnja „Kula“ ranije se nalazio stari zavetni krst. Turci su…

Objekat koji generacijama čuva tradiciju i kulturu Vlasotinca

Još jedan objekat u centru grada koji je privukao pažnju našoj redakciji. Nesvakidašnji je, razlikuje se…

Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma – vinovnik događaja između prošlosti i sadašnjosti

Srbija je oduvek bila na strateški važnom položaju, svi važni putevi su vodili preko njene teritorije.…

Stoji na takvom mestu da dominira i da se vidi iz svih delova grada. Njegov arhitekta je Bogdan Bogdanović.

Jedno od mnogih remek-dela najpoznatijeg graditelja memorijalne arhitekture u drugoj polovini 20. veka širom SFRJ, Bogdana…

Mlin kao “porodično blago” porodice Popović – prošlost i sadašnjost

Druga polovina 19. veka, a naročito njegov kraj biće veoma važni za Srbiju. Berlinski kongres iz…

“Porodično blago” u Vlasotincu. Pogađate šta je u pitanju!

Tragajući za “kulturnim i tradicionalnim blagom” u Vlasotincu naišli smo na jedan objekat koji su imali…

Memorijalni spomenik palim borcima kao svedok vremena između prošlosti i sadašnjosti Vlasotinca

Početkom 20.veka srpska arhitektura je ušla u novu fazu razvoja. Što se tiče građevinarstva u Vlasotincu,…

Memorijalni spomenik u samom centru – spona između prošlosti i sadašnjosti Vlasotinca

Radeći na istraživanju važnih spomenika kulture u Vlasotincu koji povezuju neka prošla vremena sa sadašnjim, nismo…