Dobro došli

Informativni ,,PČINJSKI 017 – PORTAL“ je kod Agencije za privredne registre Beograd upisan 08.02.2019. godine, dok je u REGISTAR MEDIJA APR – a upisan 18.03.2019. godine (Registarski broj: IN000812) u formi: Samostalna elektronska izdanja, internet portali www.pcinjski017portal.rs


Naš osnovni cilj je objektivno informisanje građanja Pčinjskog okruga, ali i građana Srbije u zemlji i inostranstvu.


,,PČINJSKI 017 – PORTAL“

Matični broj: 28273657 Pib: 111277282

Odgovorni urednik: Nenad Tasić

E-mail: pcinjski017portal@gmail.com

Adresa: Ul. Karađorđa Petrovića broj 118, 17520 Bujanovac

Telefon: 065/ 5 579 579

Podatak o jeziku na kome se medij izdaje, odnosno na kome se pruže medijska usluga: Srpski, Romski, Albanski, Bugarski i Engleski.

Žiro račun (Poštanska Štedionica): 200-3064800101925-90