Rani javni uvid za magistralni gasovod

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Vlada Republike Srbije je donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene sa elementima detaljne regulacije za magistralni gasovod MG 14 GRČ Orljane-Leskovac-Vranje-granica sa Republikom Severnom Makedonijom („Službeni glasnik RS”, broj 42/23).

Odredbama člana 45a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno čl. 37-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19) utvrđena je organizacija ranog javnog uvida, kao obaveza nosioca izrade planskog dokumenta, u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i očekivanim efektima planiranja.

U skladu sa navedenim, obaveštavamo vas da će rani javni uvid u trajanju od 15 dana biti sproveden u periodu od 20. septembra do 04. oktobra 2023. godine.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade ovog prostornog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd zaključno sa 4. oktobrom 2023. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade izmena i dopuna Prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Po potrebi svim zainteresovanim licima obezbenjđena je stručnu pomoć pri tumačenju izloženih materijala , svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat.

Materijal za rani javni uvid može se pogledati ovde.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *