Zdravlje i starenje: Kuk i koleno

U kontekstu starenja globalne populacije, kao jednog od najvećih izazova modernog doba, napredak u medicini i…