2.425 izbeglih i interno raseljenih porodica dobiće pomoć u ogrvnom drvetu

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je da je obezbedio novčanu pomoć za nabavku ogrevnog drveta kojom će biti obuvaćeno 2.425 porodica i domaćinstava izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji cele zemlje, uključujući i jedinice lokalne samouprave na teritoriji Kosova i Metohije.

Komesarka Nataša Stanisavljević rekla je da je ova pomoć propisana Odlukom o dodeli pomoći jedinicama lokalne samouprave za nabavku ogrevnog drveta sa prevozom porodičnim domaćinstvima izbeglica i interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, a koju je doneo Komesarijat.

Ovom odlukom je obuhvaćeno 106 jedinica lokalne samouprave, a iskazane su potrebe 2.425 porodica i domaćinstava izbeglica i interno raseljenih lica.

Ukupna vrednost pomoći je 60.625.000,00, a pojedinačna vrednost u ogrevnom drvetu sa prevozom je do 25.000 RSD po porodičnom domaćnistvu.

Pomoć se dodeljuje najugroženijim porodičnim domaćinstvima izbeglica i interno raseljenih lica i obuhvata različite kriterijume ugroženosti i to jednoroditeljska domaćinstva, višečlane porodice sa decom, porodična domaćinstva sa članom/članovima koji imaju oboljenja od većeg socio-medicinskog značaja, dakle porodicama sa decom ili članovima koji zbog zdravstvenih problema nisu u mogućnosti da rade, ali i domaćinstva starijih lica, jednočlana domaćinstva i domaćinstva bez redovnih prihoda, imajući u vidu različite socio-ekonomske uslove života.

Jedinice lokalne samouprave pozivaju porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica da dostave potrebnu dokumentaciju za dodelu pomoći, a zatim se, nakon sprovedene nabavke, isporuka ogrevnog drveta vrši na kućnu adresu.

Stanisavljević je istakla da je ovo jedan od vidova pomoći koja se obezbeđuje za najugroženija porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica, a prvenstveno se nastoji da im se omoguće adekvatni uslovi za život ili stambena rešenja.

U proteklim godinama Srbija je stambeno zbrinula ukupno 26.151 porodicu/domaćinstvo, od čega je 19.573 izbeglica iz bivših republika SFRJ i 6.499 interno raseljenih lica sa prostora Kosova i Metohije.

Komesarijat za izbeglice i migracije brine u kontinuitetu o izbeglim i raseljenim licima i sa takvom politikom će se nastaviti i u budućnosti.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *