Međunarodni dan maternjeg jezika – 21. februar

Na Međunarodni dan maternjeg jezika Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je da želi da ukaže na važnost negovanja maternjeg jezika, kako većinskog naroda, tako i jezika nacionalnih manjina.

Srbija je, vođena idejom da posredstvom još jednog međunarodnopravnog akta, posvećenog zaštiti i unapređenju manjinskih jezika, doprinese očuvanju multikulturalizma i višejezičnosti u zemlji, ali i Evropi, pristupila 2006. godine Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope.

Ratifikacijom te povelje naša zemlja obavezala se na to da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste na našoj teritoriji, i to u obrazovanju, medijima, upravnim i sudskim postupcima, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu.

Srbija je svesna značaja obrazovanja na maternjem jeziku i u kontekstu očuvanja jezika nacionalnih manjina, obezbeđuje, osim na srpskom jeziku, celokupno obrazovanje na maternjem jeziku na još osam jezika: albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom.

Pored toga, još osam jezika se izučava u okviru nastavnog predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture: bunjevački, vlaški, makedonski, nemački, romski, slovenački, ukrajinski i češki jezik.

Oko 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima na svim nivoima obrazovanja, a pravo na informisanje na jeziku nacionalne manjine ostvaruje se putem štampanih i elektronskih medija.

Na manjinskim jezicima se izdaju novine, časopisi, publikacije, zbornici, a elektronski mediji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina.

U Srbiji je u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, još 12 jezika nacionalnih manjina (albanski, bosanski, bugarski, bunjevački, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki) na celoj teritoriji 42 jedinice lokalne samouprave, osim toga vlaški i romski jezik su u službenoj upotrebi u pojedinim naseljenim mestima, navedeno je na sajtu Vlade Republike Srbije.

Generalna skupština Uneska je 1999. godine proglasila 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su na taj dan 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Unesko ukazuje na to da je jezička raznolikost sve ugroženija i da više od 40 odsto svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razume.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *