Mere i sankcije usled prouzrokovanja požara


U letnjem periodu, usled visokih temperatura, povećava se opasnost i od izbijanja požara.

Iz Službe za vanredne situacije upozoravaju šefove Mesnih kancelarija da se strogo pridržavaju propisanih mera zaštite od požara, kao i da se sa poverenicima i zamenicima poverenika civilne zaštite maksimalno angažuju na otklanjanju svih pojava koje mogu dovesti do požara.

Takođe, upozoravaju se svi građani, a posebno poljoprivredni proizvođači da u toku i nakon žetvenih radova ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti i druge materije pravilno uskladište. Podsećaju i da je spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara, kao i loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od tri godine.

U skladu sa tim neophodno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite od požara u domaćinstvima, u poljoprivrednim objektima, polju, šumi i drugim mestima na svojoj teritoriji.

Ukoliko dođe do početnog požara svaki građanin je dužan da odmah pristupi gašenju, ili da zatraži pomoć od nadležne vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *