Poboljšanje saradnje porodice i škole

Roditelji smatraju da se saradnja između porodice i škole može poboljšati ukoliko se roditelji i nastavnici posmatraju kao ravnopravni akteri koji učestvuju u vaspitno-obrazovnom procesu. Kako bi saradnja bila što uspešnija, treba da se odvija kontinuirano, planski, sistematski, da su jasno utvrđeni ciljevi, zadaci, oblici, metode, sadržaji i dinamika njihovog ostvarivanja. Ona treba da ima karakter partnerskog odnosa, roditelji i nastavnici da budu ravnopravni, informišu se, dopunjuju, razmenjuju iskustva o razvoju, učenju i ponašanju dece u ove dve sredine. Takođe, roditelji i nastavnici treba međusobno da se poštuju, uvažavaju obrazovanje, životno i radno iskustvo i spremnost za komunikaciju. Cilj ovakve saradnje treba da bude usaglašavanje stavova i uspostavljanje kontinuiteta između porodičnog i društvenog vaspitanja u celini.

Kako bi uspešno obavljao zahtevne uloge koje ima, nastavnik mora da poseduje i određena svojstva ličnosti, a to su: ljubav prema ljudima i kompetencije da komunicira sa njima u kojima dolazi do izražaja razumevanje, poverenje, tolerancija, iskrenost, dobronamernost, predusretljivost; visok nivo opšte i pedagoške kulture; upornost; odvažnost; humanistički pogled na svet i optimističnost u radu sa učenicima i u saradnji sa drugima, u ovom slučaju roditeljima. Od ključnih veština koje bi trebalo da poseduje nastavnik izdvajaju se: komunikacijske veštine, veštine rukovođenja i organizacije i veštine potrebne za rad u timu. Ove veštine su i preduslov za kvalitetnu saradnju sa roditeljima.

Da bi saradnja između nastavnika i roditelja bila što kvalitetnija, nastavnik u svom radu treba da se rukovodi određenim načelima. Kao osnovna načela za uspostavljanje partnerskog odnosa sa roditeljima izdvajaju se: ravnopravnost, komplementarnost, kompetentnost, auteničnost i demokratičnost.

Jedno od najvažnijih područja rada odeljenjskog starešine je saradnja sa roditeljima. Kvalitetna i efikasna saradnja zavisi od odnosa između roditelja i nastavnika. Nastavnik treba da bude nosilac ove saradnje. On kroz saradnju sa roditeljima treba da stvori uslove u kojima će škola i porodica zajednički podsticati razvoj svakog pojedinačnog učenika, razmenjivati mišljenja, dogovarati se, zajednički raditi na problemima i težiti ka njihovom konstruktivnom rešavanju. Sadržaji koje treba obuhvatiti saradnjom su: sposobnost socijalnog opažanja, empatičnost, komunikativnost, primenjivost znanja kojim raspolaže, objektivnost, pravičnost, doslednost, pedagoško-psihološka osposobljenost, usklađen odnos sa roditeljima.

Neki od predloga roditelja za uspešniju saradnju sa školom u cilju postizanja boljih obrazovno-vaspitnih postignuća učenika, uglavnom kao vid bolje saradnje predlažu intenzivniju i češću saradnju, preko roditeljskih sastanaka na kojima su prisutni i predmetni nastavnici. Ukazuju na neophodnost organizovane i planske aktivnosti škole (kursevi, seminari, tribine, predavanja, diskusije) na popularizaciji pedagoško-psiholoških znanja među roditeljima, kao i organizovanje zajedničkih sastanaka roditelja i nastavnika na kojima će razmenjivati iskustva, zajedničke aktivnosti roditelja i škole kao što su sportske i kulturne aktivnosti, na sastancima sa roditeljima i učenicima realizovati radionice na teme koje su od značaja za njih. Zatim organizovanje dopunske nastave i dodatnu pomoć za učenike kada se vrate sa sezonskih poslova. Takođe, navode da im je potrebna pomoć oko prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava na socijalnu nadoknadu.

Poboljšanjem saradnje porodice i škole stvaraju se uslovi za uočavanje određenih problema u ponašanju, otkrivanje njihovih uzroka i preduzimanje mera za njihovo eliminisanje i sprečavanje. Zbog toga je značajna kontinuirana saradnja porodice i škole koja treba da bude neposredna i otvorena, zasnovana na međusobnom razumevanju i poverenju, odnosno treba da ima odlike partnerskog odnosa. Škola treba da daje najvažniji podsticaj uspostavljanju partnerstva. Ona treba biti ta koja će otvoriti svoja vrata roditeljima i omogućiti im da se uključe u obrazovanje svoje dece i jačanje školske zajednice.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *