Roditelji o nastavi u školi

Roditelji su ti koji najbolje poznaju svoje dete, ali nastavnici imaju uvid u drugu stranu detetove ličnosti, u poziciji su da objektivnije sagledaju učenika, tako da bi za učenika bila veća korist od zajedničkog rada nastavnika i roditelja. Svaka informacija koju roditelj i škola razmene, korisna je za razumevanje uzročno – posledičnih veza i planiranju reakcija prema detetu.

Pojedini roditelji pohađanje dopunske nastave shvataju kao neuspeh deteta, kao i da se sa njim nije radilo dobro u školi, a ne kao pomoć detetu u savladavanju nekog dela gradiva koji ono iz različitih razloga nije savladalo. Takav stav roditelja nije dobar jer je kontraproduktivan. Ovo je jedan od negativnih primera, mada postoje i dosta pozitivnih, kada roditelji svojim stavom podstiču svoju decu na rad i postizanje dobrih rezultata. Uglavnom navode da bi nastava bila kvalitetnija ako bi škole imale više potrebnih novih didaktičkih sredstava, počevši od onih za fizičko vaspitanje, preko onih koji se koriste u učionicama, a onda i pokrivenost škole brzim internetom kako bi deca mogla da ga koriste u nastavi. Jedan deo njih je mišljenja da je potrebno organizovati radionice sa temama koje su bitne za decu a nisu dovoljno zastupljene u nastavi.

Roditelji sa pozitivnim stavom o školi obično su aktivno uključeni u život i rad škole, pružaju veću podršku svojoj deci i efikasnije ih navikavaju na školske obaveze i prihvatanje odgovornosti učenika. U životu deteta na prvom mestu su roditelji kao primarni učitelji. Uz pomoć njih deca stiču razna znanja i sposobnosti potrebne za aktivan pristup u društvenu sredinu. Porodica je osnovna ćelija društva. Ako ona funkcioniše dobro onda će i celo društvo funkcionisati. Svaka društvena promena ima uticaja i na vaspitanje i na obrazovanje.

Tranzicija je nešto sa čime se naše društvo već duže vreme bori, tako da je to ostavilo dosta traga. Pčinjski okrug spada u najsiromašnijim, što dodatno otežavajuća okolnost. Saradnja između škole i roditelja je veoma važna, stavovi roditelja o školi su veoma važni. Oni utiču na kvalitet nastave, kao i na uspeh učenika. Veoma je važno da ti stavovi koje imaju roditelji budu pozitivni, jer se oni reflektuju. Nedostatak ovakvih stavova dovodi niza konkretnih koraka koji se moraju uraditi radi otklanja istih, a tako će se uticati i na kvalitet učenja i kvalitet nastave. Ako se uzme u obzir sve gore navedeno dolazimo do zaključka da su stavovi roditelja o školi veoma važni i da utiču na kvalitet nastave.

Pozitivni stavovi roditelja o školi doprinose da dete prihvati školski rad kao oblast u kojoj može da razvija i širi svoje obrazovne potencijale i vidike, a da pri tom školu ne doživi kao obavezu. Ukazuje nam da se uzajamnom saradnjom porodice i škole može konstantno pratiti rad i postignuća učenika. Pri tom i jedna i druga ustanova imaju jasan pregled o napredovanju učenika. Posrednik u toj saradnji je svakako dete i porodica i škola treba da poštuju ličnost deteta, takođe i uzajamno poštovanje roditelja i odeljenskog starešine je put koji vodi do uspešne saradnje.

Rezultati mnogih istraživannje i iskustvo u obrazovanju pokazuju da su pozitivni stavovi roditelja o školi povezani sa boljim uspehom u školi, a negativni sa slabijim uspehom. Iako postoje brojni faktori koj i posredno ili neposredno utiču na uspeh učenika, verujemo da svi oni koji mogu da doprinesu uspehu učenika, treba da rade na njegovom poboljšanju i unapređivanju. Svesni smo činjenice da ne možemo odjednom stvoriti idealne uslove za postizanje visokog uspeha učenika u školi, ali rad na unapređivanju jednog po jednog faktora koji negativno utiče na uspeh dece, će svakako doprineti stvaranju boljih uslova. U vezi s tim smatramo da u okviru porodice ulovi za postizanje boljeg uspeha učenika mogu poboljšati pozitivnim stavom roditelja. Sa aspekta školskog uspeha, postignuća učenika mogu se sagledati u snazi porodice, da i u stresnim i kriznim situacijama uspeva da animira svoje pozitivne snage i da obezbedi nepohodne uslove za postizanje uspeh dece u školi.

Možemo zaključiti da je potrebno posvetiti više pažnje saradnji sa roditeljima jer je to veliki izazov koji utiče na kvalitet obrazovanja dece. Kvalitet će biti osiguran ako se u školi kontinuirano sagledavaju i analiziraju obrazovno-vaspitni procesi i usmeravaju pojedine aktivnosti. Potrebno je da koriste znanja i sposobnosti koje poseduju kako bi imali rešenja za potencijalne probleme. Važno je da škola kontinuirano razvija saradnju sa roditeljima, stvara klimu koja vlada u školi u cilju unapređivanja odnosa sa roditeljima, motiviše zaposlene za stalno profesionalno usavršavanje.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *