Šta je temperament?Reč temperament često se može čuti, kako u svakodnevnoj neformalnoj komunikaciji između članova porodice, prijatelja i partnera ili u formalnijem kontekstu, između kolega, pri naučnim diskusijama ili na poslovnim sastancima, kad god osetimo potrebu da odredimo nekoga na neki način, da mu pripišemo određene osobine ili obrasce ponašanja, što je valjda univerzalna ljudska potreba i deo učenja kao evolutivno nezaobilaznog procesa.

Da li smo sasvim sigurni da znamo šta ova tako često korišćena reč podrazumeva i znači?

Temperament se najčešće koristi kao jedan od najvažnijih parametara pri opisivanju nečije ličnosti.

Temperament je način na koji odgovaramo na svet koji nas okružuje, on je rezultat i mesto susreta našeg Ja i spoljnog sveta – zapravo – fenomenologija našeg reagovanja.

Bujanovacka Banja


Pod temperamentom najčešće podrazumevamo nečiju prirodu, narav ili urođene odnosno ustaljene obrasce ponašanja i stupanja u odnose sa drugima. Isto tako, može da označava sklonost ka određenom raspoloženju, kao i način odnošenja prema tom raspoloženju. U pitanju je sklop mentalnih, fizičkih i emocionalnih crta nečije ličnosti.

Tako, na primer, često se mogu čuti izjave poput:

On ima baš vatren temperament – što bi trebalo da znači da burno reaguje na određene spoljašnje stimuluse, ili: On je tako flegmatičan – što znači da ga ništa ne dotiče.U domenu psihologije, pod temperamentom se podrazumevaju preovlađujući kvalitet ili kvaliteti koji razdvajaju osobu od osobe ili grupu od grupe; dosledne razlike u ponašanju pojedinaca koje negde imaju biološku (evolutivno i genetski određenu) osnovu i prilično su nezavisne od procesa učenja u toku života, sistema usvojenih vrednosti i zauzetih stavova, koji ih mogu tek donekle izmeniti i prilagoditi društveno nametnutim normama.

Temperament je spoj reaktivnosti i samoregulacije, pri čemu reaktivnost podrazumeva spontano reagovanje izazvano spoljašnjim stimulusima, a samoregulacija pokušaj uticanja na tu reaktivnost.

Veterinarska Stanica Bujanovac


Sangviničan temperament

Sangviničan temperament obeležen je krvlju, a vezuje se za element vazduha; u pitanju su druželjubive osobe koje vole ljude, veoma energične i optimistične, koje unose život u grupu ljudi u kojoj se nalaze, ali im disciplina nije jača strana; lako se naljute, ali brzo i odljute i sklone su preterivanjima;

Koleričan temperament

Koleričan temperament obeležen je žutom žuči, a vezuje se za element vatre; u pitanju su autoritativne osobe, koje vole da vladaju, brzo se ljute i otvoreno pokazuju ljutnju koja duže traje, njihova osećanja su snažna i duboka; pesimisti su;

Melanholičan temperament

Melanholičan temperament određen je crnom žuči, a njegov element je zemlja; kod njih preovlađuju mračna i tužna raspoloženja; nisu preterano druželjubivi, imaju duboka i negativna osećanja;

Flegmatičan temperament

Flegmatičan temperament obeležen je limfom ili flegmom, a njegov element je voda; flegmatici imaju znatno pozitivnija osećanja od melanholika, ali su hladnokrvni, njihov sistem reagovanja na spoljašnje nadražaje je usporen, oni su spori, mirni i uravnoteženi.

Samoobrazovanje.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *